x
If you already have registered at MIRTEGO, in order to save test results, we recommend to login to your cabinet.
Login

Izpildi šo testu

Latviešu valodas tests
 • 1
  Tā ir _____________ māja.
  lielas
  liels
  lielu
  liela
 • 2
  Puķes ir ļoti _____________.
  skaistes
  skaisti
  skaista
  skaistas
 • 3
  Pie loga stāv _____________ zēns.
  mazs
  maziem
  mazi
  mazu
 • 4
  Viņai ir _____________ acis.
  zilas
  zilis
  zilos
  zili
 • 5
  Pie mājas stāv divi _____________.
  vīrieti
  vīrieši
  vīrietis
  vīriešu
 • 6
  Šodien mēs nopirkām svaigas _____________.
  augļus
  maizi
  pienu
  zivis
 • 7
  Vai jūs _____________ vakar ciemos?
  būsiet
  esat
  ir
  bijāt
 • 8
  Rīt _____________ brauksim uz Madonu.
  jūs
  tās
  viņi
  mēs
 • 9
  Viņš dzīvo _____________.
  Saldā
  Saldus
  Saldusā
  Saldū
 • 10
  Mēs braucam _____________ automašīnu.
  par
  uz
  aiz
  ar
 • 11
  Viņš _____________ jau sešus gadus Cēsīs.
  dzīvo
  dzīvos
  dzīvu
  dzīvot
 • 12
  Anna dzīvo _____________.
  Lienā ielā
  Lienes ielā
  iela Lienes
  uz Lienes ielas
 • 13
  Mājas durvis bija _____________.
  gaišis
  gaiši
  gaišām
  gaišas
 • 14
  Parādiet man šo _____________ somu!
  melnajo
  melno
  melnu
  melnai
 • 15
  Man patīk _____________ dienā pastaigāties.
  saulē
  pati saulaina
  saules
  saulainā
 • 16
  Vai tu esi _____________ Cēsu jaunajā pilī?
  būšot
  bijis
  biji
  būsi
 • 17
  Vai tu _____________ redzējis Jāni šodien?
  bijis
  būt
  ir
  esi
 • 18
  Viņš _____________ mūziku šobrīd.
  klausās
  klausa
  klausīm
  klausīja
 • 19
  Vēstule bija uzrakstīta _____________.
  gadu atpakaļ
  gadiem
  gadu tam atpakaļ
  pirms gada
 • 20
  Mēs _____________ viņu uz vārda.
  klusējām
  klausās
  klausījāmies
  klausām
 • 21
  Viņš vienmēr _____________ mājās vienā un tajā pašā laikā.
  iet
  nāk
  ies
  nāka
 • 22
  Viņa _____________ traukus jau šovakar.
  samazgāja
  nomazgāja
  piemazgāja
  izmazgāja
 • 23
  Viņš runā latviešu, angļu, vācu _____________.
  valodās
  valodu
  valodā
  valodai
 • 24
  Pa ceļu iet kāds _____________ vīrietis.
  svešais
  svešs
  svešis
  svešam
 • 25
  Janai šodien jāpērk _____________.
  jauns apavs
  jauniem apaviem
  jaunus apavus
  jauni apavi
 • 26
  Brīvajā laikā Tīna _____________ ar peldēšanu.
  nodarbojas
  piekopj
  darbojas
  darbinās
 • 27
  Vai direktors ir _____________.
  pie vietas
  pie sevis
  savā kabinetā
  vietā
 • 28
  Runa _____________ par vakardienas notikumu.
  būt
  gāja
  bija
  iet
 • 29
  Stāsta, ka Juris _____________ jaunu mašīnu.
  esot nopircis
  pirkuši
  ir pirkt
  pircis
 • 30
  Jana šodien pērk _____________.
  jaunus apavus
  jauni apavi
  jauniem apaviem
  jauns apavs
 • 31
  Debatēs runāja _____________ kolēģi – Kalniņš, Liepiņš, Bērziņš, Lejiņš.
  sekojoši
  šitie
  šādi
  sekotāji
 • 32
  Tas bija _____________ galds.
  koku
  koka
  kokains
  koks
 • 33
  Draudzenes nolēma satikties _____________ astoņiem vakarā.
  ap
  pie astoņiem
  kaut kur ap
  kaut kad zem
 • 34
  _____________ es viņu pazīstu, pārsteiguma nebūs.
  Par cik
  Tā kā
  Tāpēc, ka
 • 35
  Tavu adresi es uzzināju _____________ Jura.
  bez
  caur
  no
  starp
 • 0% 0/35
  x

  Please fill in this form to create an account

  Your name:
  Your phone:
  E-Mail: