x
If you already have registered at MIRTEGO, in order to save test results, we recommend to login to your cabinet.
Login

Izpildi šo testu

Latviešu valodas tests
 • 1
  Tā ir _____________ māja.
  liela
  liels
  lielu
  lielas
 • 2
  Puķes ir ļoti _____________.
  skaistas
  skaisti
  skaistes
  skaista
 • 3
  Pie loga stāv _____________ zēns.
  mazu
  maziem
  mazs
  mazi
 • 4
  Viņai ir _____________ acis.
  zilos
  zili
  zilis
  zilas
 • 5
  Pie mājas stāv divi _____________.
  vīrieti
  vīrieši
  vīrietis
  vīriešu
 • 6
  Šodien mēs nopirkām svaigas _____________.
  pienu
  zivis
  maizi
  augļus
 • 7
  Vai jūs _____________ vakar ciemos?
  būsiet
  ir
  esat
  bijāt
 • 8
  Rīt _____________ brauksim uz Madonu.
  jūs
  tās
  mēs
  viņi
 • 9
  Viņš dzīvo _____________.
  Saldusā
  Saldus
  Saldū
  Saldā
 • 10
  Mēs braucam _____________ automašīnu.
  ar
  uz
  aiz
  par
 • 11
  Viņš _____________ jau sešus gadus Cēsīs.
  dzīvo
  dzīvu
  dzīvot
  dzīvos
 • 12
  Anna dzīvo _____________.
  uz Lienes ielas
  iela Lienes
  Lienes ielā
  Lienā ielā
 • 13
  Mājas durvis bija _____________.
  gaišas
  gaišis
  gaiši
  gaišām
 • 14
  Parādiet man šo _____________ somu!
  melnai
  melnu
  melnajo
  melno
 • 15
  Man patīk _____________ dienā pastaigāties.
  saulē
  saules
  pati saulaina
  saulainā
 • 16
  Vai tu esi _____________ Cēsu jaunajā pilī?
  būsi
  bijis
  būšot
  biji
 • 17
  Vai tu _____________ redzējis Jāni šodien?
  būt
  esi
  ir
  bijis
 • 18
  Viņš _____________ mūziku šobrīd.
  klausīm
  klausās
  klausīja
  klausa
 • 19
  Vēstule bija uzrakstīta _____________.
  gadiem
  gadu tam atpakaļ
  gadu atpakaļ
  pirms gada
 • 20
  Mēs _____________ viņu uz vārda.
  klusējām
  klausām
  klausās
  klausījāmies
 • 21
  Viņš vienmēr _____________ mājās vienā un tajā pašā laikā.
  nāka
  ies
  nāk
  iet
 • 22
  Viņa _____________ traukus jau šovakar.
  piemazgāja
  izmazgāja
  nomazgāja
  samazgāja
 • 23
  Viņš runā latviešu, angļu, vācu _____________.
  valodai
  valodu
  valodā
  valodās
 • 24
  Pa ceļu iet kāds _____________ vīrietis.
  svešs
  svešam
  svešais
  svešis
 • 25
  Janai šodien jāpērk _____________.
  jauniem apaviem
  jauns apavs
  jauni apavi
  jaunus apavus
 • 26
  Brīvajā laikā Tīna _____________ ar peldēšanu.
  darbinās
  nodarbojas
  piekopj
  darbojas
 • 27
  Vai direktors ir _____________.
  vietā
  savā kabinetā
  pie vietas
  pie sevis
 • 28
  Runa _____________ par vakardienas notikumu.
  iet
  būt
  gāja
  bija
 • 29
  Stāsta, ka Juris _____________ jaunu mašīnu.
  pirkuši
  esot nopircis
  pircis
  ir pirkt
 • 30
  Jana šodien pērk _____________.
  jaunus apavus
  jauni apavi
  jauniem apaviem
  jauns apavs
 • 31
  Debatēs runāja _____________ kolēģi – Kalniņš, Liepiņš, Bērziņš, Lejiņš.
  šādi
  sekotāji
  sekojoši
  šitie
 • 32
  Tas bija _____________ galds.
  koks
  koku
  koka
  kokains
 • 33
  Draudzenes nolēma satikties _____________ astoņiem vakarā.
  ap
  kaut kur ap
  pie astoņiem
  kaut kad zem
 • 34
  _____________ es viņu pazīstu, pārsteiguma nebūs.
  Tāpēc, ka
  Tā kā
  Par cik
 • 35
  Tavu adresi es uzzināju _____________ Jura.
  caur
  starp
  no
  bez
 • 0% 0/35
  x

  Please fill in this form to create an account

  Your name:
  Your phone:
  E-Mail: