Izpildi šo testu

Latviešu valodas tests
 • 1
  Tā ir _____________ māja.
  liels
  lielu
  lielas
  liela
 • 2
  Puķes ir ļoti _____________.
  skaisti
  skaistas
  skaista
  skaistes
 • 3
  Pie loga stāv _____________ zēns.
  mazu
  mazs
  mazi
  maziem
 • 4
  Viņai ir _____________ acis.
  zilas
  zilis
  zili
  zilos
 • 5
  Pie mājas stāv divi _____________.
  vīrietis
  vīrieti
  vīriešu
  vīrieši
 • 6
  Šodien mēs nopirkām svaigas _____________.
  zivis
  augļus
  pienu
  maizi
 • 7
  Vai jūs _____________ vakar ciemos?
  būsiet
  ir
  esat
  bijāt
 • 8
  Rīt _____________ brauksim uz Madonu.
  tās
  viņi
  jūs
  mēs
 • 9
  Viņš dzīvo _____________.
  Saldā
  Saldus
  Saldū
  Saldusā
 • 10
  Mēs braucam _____________ automašīnu.
  ar
  aiz
  par
  uz
 • 11
  Viņš _____________ jau sešus gadus Cēsīs.
  dzīvot
  dzīvos
  dzīvo
  dzīvu
 • 12
  Anna dzīvo _____________.
  uz Lienes ielas
  iela Lienes
  Lienes ielā
  Lienā ielā
 • 13
  Mājas durvis bija _____________.
  gaiši
  gaišis
  gaišas
  gaišām
 • 14
  Parādiet man šo _____________ somu!
  melno
  melnai
  melnajo
  melnu
 • 15
  Man patīk _____________ dienā pastaigāties.
  saulē
  pati saulaina
  saules
  saulainā
 • 16
  Vai tu esi _____________ Cēsu jaunajā pilī?
  bijis
  būsi
  biji
  būšot
 • 17
  Vai tu _____________ redzējis Jāni šodien?
  būt
  ir
  esi
  bijis
 • 18
  Viņš _____________ mūziku šobrīd.
  klausa
  klausīja
  klausīm
  klausās
 • 19
  Vēstule bija uzrakstīta _____________.
  gadiem
  pirms gada
  gadu tam atpakaļ
  gadu atpakaļ
 • 20
  Mēs _____________ viņu uz vārda.
  klausījāmies
  klausām
  klausās
  klusējām
 • 21
  Viņš vienmēr _____________ mājās vienā un tajā pašā laikā.
  iet
  nāka
  ies
  nāk
 • 22
  Viņa _____________ traukus jau šovakar.
  piemazgāja
  izmazgāja
  samazgāja
  nomazgāja
 • 23
  Viņš runā latviešu, angļu, vācu _____________.
  valodās
  valodā
  valodu
  valodai
 • 24
  Pa ceļu iet kāds _____________ vīrietis.
  svešis
  svešais
  svešs
  svešam
 • 25
  Janai šodien jāpērk _____________.
  jaunus apavus
  jauni apavi
  jauniem apaviem
  jauns apavs
 • 26
  Brīvajā laikā Tīna _____________ ar peldēšanu.
  nodarbojas
  darbinās
  piekopj
  darbojas
 • 27
  Vai direktors ir _____________.
  vietā
  pie sevis
  pie vietas
  savā kabinetā
 • 28
  Runa _____________ par vakardienas notikumu.
  gāja
  būt
  iet
  bija
 • 29
  Stāsta, ka Juris _____________ jaunu mašīnu.
  pircis
  ir pirkt
  esot nopircis
  pirkuši
 • 30
  Jana šodien pērk _____________.
  jaunus apavus
  jauniem apaviem
  jauni apavi
  jauns apavs
 • 31
  Debatēs runāja _____________ kolēģi – Kalniņš, Liepiņš, Bērziņš, Lejiņš.
  sekotāji
  šādi
  šitie
  sekojoši
 • 32
  Tas bija _____________ galds.
  koks
  koka
  kokains
  koku
 • 33
  Draudzenes nolēma satikties _____________ astoņiem vakarā.
  ap
  pie astoņiem
  kaut kad zem
  kaut kur ap
 • 34
  _____________ es viņu pazīstu, pārsteiguma nebūs.
  Tāpēc, ka
  Par cik
  Tā kā
 • 35
  Tavu adresi es uzzināju _____________ Jura.
  caur
  bez
  starp
  no
 • 0% 0/35
  x

  Please fill in this form to create an account

  Ваше имя:
  Ва телефон:
  E-Mail: