Izpildi šo testu

Latviešu valodas tests
 • 1
  Tā ir _____________ māja.
  lielu
  lielas
  liela
  liels
 • 2
  Puķes ir ļoti _____________.
  skaista
  skaistes
  skaistas
  skaisti
 • 3
  Pie loga stāv _____________ zēns.
  mazi
  mazs
  mazu
  maziem
 • 4
  Viņai ir _____________ acis.
  zilos
  zilas
  zili
  zilis
 • 5
  Pie mājas stāv divi _____________.
  vīriešu
  vīrietis
  vīrieši
  vīrieti
 • 6
  Šodien mēs nopirkām svaigas _____________.
  augļus
  zivis
  pienu
  maizi
 • 7
  Vai jūs _____________ vakar ciemos?
  bijāt
  būsiet
  esat
  ir
 • 8
  Rīt _____________ brauksim uz Madonu.
  mēs
  tās
  viņi
  jūs
 • 9
  Viņš dzīvo _____________.
  Saldusā
  Saldū
  Saldus
  Saldā
 • 10
  Mēs braucam _____________ automašīnu.
  par
  uz
  aiz
  ar
 • 11
  Viņš _____________ jau sešus gadus Cēsīs.
  dzīvu
  dzīvo
  dzīvot
  dzīvos
 • 12
  Anna dzīvo _____________.
  iela Lienes
  Lienes ielā
  Lienā ielā
  uz Lienes ielas
 • 13
  Mājas durvis bija _____________.
  gaišām
  gaiši
  gaišis
  gaišas
 • 14
  Parādiet man šo _____________ somu!
  melnai
  melnajo
  melno
  melnu
 • 15
  Man patīk _____________ dienā pastaigāties.
  saulē
  saulainā
  pati saulaina
  saules
 • 16
  Vai tu esi _____________ Cēsu jaunajā pilī?
  būšot
  bijis
  būsi
  biji
 • 17
  Vai tu _____________ redzējis Jāni šodien?
  esi
  ir
  bijis
  būt
 • 18
  Viņš _____________ mūziku šobrīd.
  klausa
  klausās
  klausīja
  klausīm
 • 19
  Vēstule bija uzrakstīta _____________.
  pirms gada
  gadu tam atpakaļ
  gadiem
  gadu atpakaļ
 • 20
  Mēs _____________ viņu uz vārda.
  klausās
  klusējām
  klausījāmies
  klausām
 • 21
  Viņš vienmēr _____________ mājās vienā un tajā pašā laikā.
  nāka
  ies
  iet
  nāk
 • 22
  Viņa _____________ traukus jau šovakar.
  piemazgāja
  samazgāja
  izmazgāja
  nomazgāja
 • 23
  Viņš runā latviešu, angļu, vācu _____________.
  valodās
  valodai
  valodā
  valodu
 • 24
  Pa ceļu iet kāds _____________ vīrietis.
  svešis
  svešam
  svešais
  svešs
 • 25
  Janai šodien jāpērk _____________.
  jauni apavi
  jauns apavs
  jauniem apaviem
  jaunus apavus
 • 26
  Brīvajā laikā Tīna _____________ ar peldēšanu.
  nodarbojas
  darbojas
  darbinās
  piekopj
 • 27
  Vai direktors ir _____________.
  pie vietas
  vietā
  pie sevis
  savā kabinetā
 • 28
  Runa _____________ par vakardienas notikumu.
  gāja
  būt
  iet
  bija
 • 29
  Stāsta, ka Juris _____________ jaunu mašīnu.
  pirkuši
  pircis
  ir pirkt
  esot nopircis
 • 30
  Jana šodien pērk _____________.
  jaunus apavus
  jauns apavs
  jauniem apaviem
  jauni apavi
 • 31
  Debatēs runāja _____________ kolēģi – Kalniņš, Liepiņš, Bērziņš, Lejiņš.
  sekojoši
  šitie
  sekotāji
  šādi
 • 32
  Tas bija _____________ galds.
  koku
  koks
  koka
  kokains
 • 33
  Draudzenes nolēma satikties _____________ astoņiem vakarā.
  kaut kad zem
  kaut kur ap
  ap
  pie astoņiem
 • 34
  _____________ es viņu pazīstu, pārsteiguma nebūs.
  Par cik
  Tā kā
  Tāpēc, ka
 • 35
  Tavu adresi es uzzināju _____________ Jura.
  caur
  no
  starp
  bez
 • 0% 0/35
  x

  Please fill in this form to create an account

  Your name:
  Your phone:
  E-Mail: