1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. MIRTEGO (“MIRTEGO”, SIA “SKYsCOOL” vai “mēs”) sniedz tiešsaistes valodas apmācības pakalpojumus, izmantojot savu tīmekļa vietni, kas atrodas https://www.mirtego.lv un http://www.mirtego.com (Tīmekļa vietne), un saistītos pakalpojumus (privātnodarbības, grupu nodarbības, interešu izglītība un citi attālinātie pakalpojumi), izmantojot dažādus rīkus, līdzekļus un lietojumprogrammas, caur Tīmekļa vietni un trešo pušu resursiem, turpmāk tekstā “Pakalpojumi”, ir pakļauti šiem lietošanas noteikumiem.

1.2. Šie lietošanas noteikumi veido pilnīgu līgumu (“Vienošanos”) starp Lietotāju (persona, kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Pakalpojumu) un MIRTEGO attiecībā uz šo tīmekļa vietni. Izmantojot šo vietni vai lejupielādējot saturu, Lietotājs piekrīt, ka šis līgums ir saistošs. Lietošanas noteikumi attiecas uz pakalpojumu lietošanu tīmekļa vietnē, administrēšanas blokā, videokonferences programmatūrā un citām saistītām saitēm.

1.3. Lietošanas noteikumi ir juridiski saistoši, un tos akceptē Lietotājs (skolotājs, students, nepilngadīgās personas aizbildnis vai uzņēmuma pilnvarots pārstāvis) konta reģistrācijas procesa laikā MIRTEGO tīmekļa vietnē.

1.4. Pašreizējie lietošanas noteikumi stājas spēkā pēc tam, kad Lietotājs tiem dod piekrišanu reģistrācijas veidā tīmekļa vietnē, pārbaudot “Es piekrītu lietošanas noteikumiem”, un Lietotājs informē MIRTEGO, ka ir izlasījis, sapratis un pieņēmis šos lietošanas noteikumus. Šis līgums attiecas arī uz visiem lietotājiem, apmeklētājiem un citiem lietotājiem, kas piekļūst pakalpojumiem, neveicot reģistrēšanas procesu. Jebkuras tīmekļa vietnes daļas izmantošana apstiprina Jūsu piekrišanu šiem lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat šiem lietošanas noteikumiem, neizmantojiet šo tīmekļa vietni vai pakalpojumus.

1.5. Jūs pilnībā saprotat un piekrītat, ka šie lietošanas noteikumi ir saistoši. MIRTEGO patur tiesības labot un mainīt jebkuru no noteikuma punktiem dažādu iemeslu dēļ, tai skaitā ar komerciāliem, juridiskiem, kā arī ar klientu apkalpošanu saistītu iemeslu dēļ. Atjauninātie lietošanas nosacījumi ir pieejami tīmekļa vietnē. 

1.6. Lietošanas noteikumi stājas spēkā tūlīt pēc publicēšanas tīmekļa vietnē. Jums ir jāiepazīstas ar pašreizējiem lietošanas nosacījumiem. MIRTEGO iesaka lietotājam regulāri pārbaudīt lietošanas noteikumu atjauninājumus. Pakalpojumu nepārtraukta izmantošana pēc datuma, kad šādas izmaiņas stājas spēkā, ir jūsu piekrišana jaunajiem lietošanas noteikumiem.

1.7. MIRTEGO arī patur tiesības atjaunināt vai mainīt cenu struktūru. Tīmekļa vietnes lietošanai tiks piemērota visjaunākā versija, kas Jūsu lietošanas laikā tiks publicēta tīmekļa vietnē. 

1.8. Ja jums ir jautājumi, sūdzības vai pretenzijas saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem, varat sazināties ar mums mirtego@skola.lv.

 

2. PAKALPOJUMI UN REĢISTRĀCIJA

2.1. MIRTEGO tīmekļa vietne pieder un to ekspluatē SIA “SKYsCOOL”, reg.no. 40203219451, kas ir reģistrēta un atrodas Latvijas Republikā.

2.2. Tīmekļa vietne MIRTEGO ir izglītības iestāde tiešsaistē. MIRTEGO piedāvā iespēju studentiem un vecākiem, kas meklē skolotājus, sazināties ar pasniedzējiem, privāti apgūt tiešsaistes nodarbības un mācības vienam pret vienu vai grupā. Pakalpojumi ietver tīmekļa vietni, lai palīdzētu Lietotājiem, kuri meklē mācību pakalpojumus (“Studenti”), vai to likumiskiem pārstāvjiem, piemēram, nepilngadīgās personas aizbildnis vai uzņēmuma pilnvarots pārstāvis, izvēloties Lietotājus, kuri sniedz mācību pakalpojumus (“Pasniedzēji”).

2.3. Saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem mēs Jums piešķiram ierobežotu, personisku, neekskluzīvu, nenododamu, brīvi atceļamu licenci izmantot Pakalpojumus personīgai, nekomerciālai lietošanai, nevis tālākpārdošanai vai tālākai izplatīšanai, un tikai tad, ja to atļauj Pakalpojumu iezīmes. MIRTEGO patur visas tiesības, kas šeit nav tieši piešķirtas Pakalpojumos un MIRTEGO saturā. MIRTEGO var pārtraukt šo licenci jebkurā laikā jebkāda iemesla vai bez iemesla dēļ.

2.4. Pakalpojumus drīkst izmantot tikai saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem un visiem piemērojamiem Latvijas Republikas un starptautiskajiem likumiem un noteikumiem. Pakalpojumi nav pieejami nevienam Lietotājam, kam iepriekš MIRTEGO tīmekļa vietnes administrācija ir liegusi piekļuvi.

2.5. Lietotājam ir jāreģistrējas tīmekļa vietnē, lai piekļūtu noteiktiem pakalpojuma līdzekļiem un izmantotu tos. Ja izvēlaties reģistrēties pakalpojumā, jūs piekrītat reģistrācijas procesā sniegt un uzturēt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnīgu informāciju par sevi. Reģistrācijas datus un noteiktu citu informāciju par jums nosaka mūsu konfidencialitātes politika.

2.6. Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, nevar reģistrēties šajā tīmekļa vietnē bez to likumiskiem pārstāvjiem. Jebkura tādu pakalpojumu lietošana vai piekļuve tiem ir stingri aizliegta personām, kas nav sasniegušas 16 gadu vecumu, un rīkojas bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas, pārkāpjot šos lietošanas noteikumus. Izmantojot šo tīmekļa vietni un/vai atverot kontu, jūs garantējat, ka esat 16 gadus vecs vai vecāks. Personas, kas jaunākas par 16 gadiem, var izmantot mūsu pakalpojumus tikai kopā ar vecāku/juridisko personu. Šajā gadījumā “Aizbildnis” ir atbildīgs par jebkuru un visām “Studentu” aktivitātēm.

2.7. Ja atverat tīmekļa vietnē MIRTEGO kontu uzņēmuma vai organizācijas vārdā, tad vārds “Jūs” ietver Jūs personīgi un šo juridisko personu, un Jūs pārstāvat un apliecinājāt, ka esat uzņēmuma pilnvarots pārstāvis ar tiesībām piesaistīt šo uzņēmumu šim līgumam un ka piekrītat šim līgumam uzņēmuma vārdā.

2.8. Veidojot savienojumu ar MIRTEGO, izmantojot trešās puses pakalpojumu, Jūs atļaujat piekļūt Jūsu informācijai no šī pakalpojuma sniedzēja puses, kā arī saglabāt šī pakalpojuma pieteikšanās akreditācijas datus.

2.9. Jūs esat atbildīgs par sava konta (kabineta) pieteikšanās datu un paroles konfidencialitāti, un Jūs nedrīkstat izplatīt šo piekļuves informāciju vai ļaut citiem izmantot šo piekļuves informāciju, lai piekļūtu šai tīmekļa vietnei. Jūs piekrītat veikt pamatotus pasākumus, lai neļautu citiem iegūt Jūsu piekļuves informāciju un paziņotu MIRTEGO par jebkādu nesankcionētu piekļuvi. Jūs esat pilnībā atbildīgs par darbībām, kas notiek Jūsu kontā, un Jums ir jātur sava konta parole drošībā. Jums ir pilnībā jāatbild par visiem Pakalpojumiem, ko saņem citi, izmantojot Jūsu kontu, ar Jūsu atļauju vai bez tās, pirms Jūs informējat MIRTEGO par jebkādu nesankcionētu izmantošanu.

2.10. MIRTEGO ļauj pārlūkot, apskatīt un izmantot Pakalpojumus tikai tādā veidā, kā atļauts un aprakstīts šajos lietošanas noteikumos. Ja esat reģistrējies MIRTEGO kontam un MIRTEGO ir apstiprinājis Jūsu reģistrāciju, varat piekļūt MIRTEGO saturam, ko izmantojat tikai, kā atļauts šajos noteikumos. MIRTEGO patur tiesības atsaukt Jūsu pilnvarojumu, lai jebkurā laikā skatītu, lejupielādētu un izmantotu šajā tīmekļa vietnē pieejamos Pakalpojumus un informāciju, un Jūs piekrītat nekavējoties pārtraukt šādu lietošanu pēc paziņojuma saņemšanas no MIRTEGO.

2.11. MIRTEGO var nekavējoties atcelt piekļuvi Pakalpojumiem, kas jums ir piešķirti, bez brīdinājuma, ja Jūs neievērojat jebkuru no šī Līguma noteikumiem. Ja piekļuve ir atsaukta, Jūs piekrītat nekavējoties pārtraukt šīs vietnes un konta izmantošanu. Izmantojot šo tīmekļa vietni un/vai pakalpojumus, ir jāievēro visi piemērojamie tiesību akti.

2.12. Izņemot Jūsu kā lietotāja saturu, Pakalpojumi un visi tajā esošie materiāli, ieskaitot, programmatūru, attēlus, tekstu, grafikas, ilustrācijas, logotipus, patentus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, autortiesības, fotogrāfijas, audio, video, mūziku un lietotāja saturu, kas pieder citiem lietotājiem (“MIRTEGO saturs”), un visas ar to saistītās intelektuālā īpašuma tiesības ir MIRTEGO un tā licences devēju (ieskaitot citus lietotājus, kas pakalpojumā izliek lietotāja saturu) ekskluzīvs īpašums.

2.13. Ja vien šajos lietošanas noteikumos nav skaidri norādīts citādi vai ja to nepārprotami atļauj spēkā esošie tiesību akti, Jūs neatļaujat nevienai trešajai pusei reproducēt, pārveidot, tulkot, uzlabot, izjaukt, vai radīt atvasinātus darbus no jebkura mūsu Pakalpojuma vai MIRTEGO satura; nodot vai iznomāt piekļuvi jebkuram mūsu Pakalpojumam vai MIRTEGO saturam; apiet vai atspējot jebkādus mūsu Pakalpojumu drošības vai tehnoloģiskos līdzekļus vai pasākumus.

2.14. Visas tiesības, kas nav īpaši piešķirtas saskaņā ar šo nolīgumu, ir rezervētas MIRTEGO. Turklāt, mēs neatļaujam izmantot automatizētu programmatūru vai citas tehnoloģijas, lai meklētu mūsu tīmekļa vietni un/vai izgūtu pakalpojumus vai saistītu informāciju.

2.15. Jūs atzīstat, ka mēs varam noteikt vispārīgu praksi un ierobežojumus attiecībā uz Pakalpojumu izmantošanu, ieskaitot datu vai cita satura saglabāšanas maksimālo laikposmu un maksimālo vietu, kas tiks atvēlēta mūsu serveriem Jūsu vārdā. Jūs piekrītat, ka MIRTEGO nav atbildīgs vai atbildīgs par datu dzēšanu vai neglabāšanu vai cita lietotāja satura uzturēšanu vai augšupielādēšanu. Jūs apzināties, ka mēs paturam tiesības pārtraukt neaktīvu (ilgāk par 6 mēnešiem nelietotu) konta (kabineta) darbību. Jūs arī atzīstat, ka mēs paturam tiesības mainīt šo vispārējo praksi un ierobežojumus jebkurā laikā, pēc saviem ieskatiem, ar vai bez brīdinājuma.

2.16. MIRTEGO patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt visu vai jebkuru mūsu Pakalpojumu daļu. Mēs nebūsim atbildīgi ne pret Jums, ne pret kādu trešo personu par mūsu Pakalpojumu visu vai jebkuras tās daļas grozīšanu, apturēšanu vai pārtraukšanu.

2.17. MIRTEGO pēc saviem ieskatiem arī patur tiesības atteikt saglabāt vai noņemt no Jūsu Lietotāja satura jebkurus materiālus, ko publicējat vai iesniedzat saglabāšanai pēc mūsu ieskatiem un bez saistībām.

 

3. PAKALPOJUMU MAKSĀJUMI 

3.1. Atbilstoši lietošanas noteikumiem mūsu pakalpojumi Jums tiek sniegti bez maksas līdz noteiktiem ierobežojumiem. Pakalpojumi, kas tiek piedāvāti tikai par samaksu, ir skaidri detalizēti un atzīmēti tīmekļa vietnē “Valodas”. Apmaksāto pakalpojumu un resursu indikatīvos izcenojumus var atrast katrā no izvēlētās Valodas sadaļām, ko laiku pa laikam MIRTEGO var atjaunināt. Konkrēts izcenojums ir redzams pēc reģistrācijas Jūsu kabinetā, atkarībā no izvēlētā kursa, izvēlētā pasniedzēja līmeņa un atlaides līmeņa. Izmantojot maksas pakalpojumus, Jūs piekrītat šiem cenu nosacījumiem. Maksas pakalpojumi ir pieejami atbilstoši pašreizējiem piedāvājumiem kā vienreizējs pirkums. Rēķina veids, cenas un noteikumi tiek definēti katrā piedāvājumā un apkopoti pirms pasūtījuma procesa beigām.

3.2. Pirms pieņemt lēmumu mācīties ar kādu no mūsu pasniedzējiem Jūs varat apgūt vienu bezmaksas izmēģinājuma nodarbību ar izvēlēto Pasniedzēju, kas ilgs 30 minūtes (“Testa nodarbība”). Testa nodarbība ir iepazīšanās nodarbība ar Pasniedzēju un Jūsu vēlmju un līmeņa noskaidrošanai. Testa nodarbība nav paredzēta kādas konkrētas mācību vielas apguvei. Pēc tam, kad ir beigusies bezmaksas testa nodarbība, Jūs varat turpināt nodarbības ar izvēlēto Pasniedzēju, veicot samaksu par turpmākajām nodarbībām vai 30 minūtes veicot izmēģinājuma nodarbību ar jebkuru citu mūsu Pasniedzēju (“Testa nodarbība”). Jūs varat izmantot tik daudz testa nodarbības, cik nepieciešams.

3.3. Ja Jūs izvēlaties maksas pakalpojumus, Jums būs jāizvēlas maksājuma plāns un jāsniedz informācija par maksājumu. Jūs apliecināt mums, ka sniegtā informācija ir patiesa un ka esat pilnvarots izmantot maksāšanas līdzekli.

3.4. Iegādāties Pakalpojumus Jūs varat, izmantojot kredītkartes, debetkartes vai citas atbalstītās maksāšanas metodes, kā arī apmaksāt Jums izstādītu rēķinu. Iegādājoties nodarbības, esat tiesīgi saņemt atlaidi, tikai atbilstoši lojalitātes akcijai, kas būs pieejams tikai Jums personīgi, Jūsu kabinetā. Jūs neesat tiesīgs izmantot citas personas īpašos piedāvājumus vai sniegt savu atlaidi citai personai. 

3.5. Iegādātos pakalpojumus Jūs varat izmantot 90 kalendāro dienu laikā, ja puses iepriekš rakstiski nav vienojušās savādāk. Noteikumos noteiktajā apmērā Jūs atsakāties no visām prasībām, kas saistītas ar atlīdzību, ja pakalpojumi nav izmantoti vai ir izmantoti daļēji. Maksas tiek noteiktas, pamatojoties tikai uz mūsu pakalpojumu izmantošanas mērījumiem, ja vien rakstiski nav panākta cita vienošanās.

3.6. Visas Jūsu maksātās maksas ir atmaksājamas kā MIRTEGO kredīts 14 dienu laikā, no dienas, kad veikts maksājums, ar ierobežojumu, ka varat saņemt atmaksu tikai par neizmantotajiem MIRTEGO pakalpojumiem. Pēc 14 dienām Jūsu veiktais maksājums nav atmaksājams. MIRTEGO ir tiesības veikt izmantoto pakalpojumu aprēķinu, ietverot administrēšanas izdevumus un jau saskaņotos pakalpojumus.

3.7. Ja MIRTEGO aptur vai pārtrauc Jūsu konta par šo noteikumu pārkāpšanu, Jūs saprotat un piekrītat, ka MIRTEGO ir tiesības ieturēt kompensācijas maksu par sniegtajiem un ieplānotajiem Pakalpojumiem, kā arī segt jebkādas izmaksas, kuras radušās Jūsu pārkāpuma rezultātā. 

3.8. Nodarbību atcelšana. Jums ir tiesības atcelt ar Pasniedzēju saskaņoto nodarbību, ne vēlāk kā 12 stundas pirms noteiktā nodarbības laika, to izdarot caur savu kabinetu vai saskaņojot (saņemot apstiprinājumu) ar Pasniedzēju personīgi. Ja atcelsiet plānoto nodarbību mazāk nekā 12 stundas pirms noteiktā laika, nodarbība tiks uzskatīta par notikušu un neatmaksājamu. Jums ir tiesības atcelt ne vairāk kā 2 nodarbības 30 dienu laikā. Atceļot trešo un nākamās nodarbības, tās tiks atskaitītas no Jūsu nodarbību bilances.

3.9. Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkuru kredītkarti vai debetkarti un ar to saistīto norēķinu un maksājumu informāciju var apstrādāt trešā puse, autorizēts licencēts uzņēmums/banka, kas apstrādā maksājumu. Mēs nebūsim atbildīgi par šādas informācijas izmantošanu vai izpaušanu, ko veic šādas trešās personas. 

3.10. Mēs jebkurā brīdī varam mainīt mūsu pakalpojumu maksas un maksājumu politiku, atkarībā no Pasniedzēju stundu likmēm un nodokļu kārtības. Jaunā pakalpojuma maksa attieksies tikai uz jauniem pirkumiem. Jaunie izcenojumi nekādi neietekmēs iepriekš veiktos pirkumus, saglabājot esošos noteikumus līdz pilnīgai apmaksātā pakalpojuma izmantošanai. Mainot iepriekš apmaksāto pakalpojumu uz citu pakalpojumu, pārrēķins, ja tāds ir nepieciešams, tiks veikts pēc tā brīža izvēlētā pakalpojuma cenas.

3.11. Jūs nedrīkstat izveidot vairākus kontus, lai iegūtu kādas priekšrocības vai izmantotu kādas akcijas. Konstatējot šī noteikuma pārkāpumu, mums ir tiesības veikt pakalpojuma maksas pārrēķinu, atbilstoši vienīgā konta izcenojumam. 

 

4. APLIECINĀJUMI, APLIECINĀJUMI UN GARANTIJAS

4.1. Izmantojot MIRTEGO tīmekļa vietni vai jebkuru citu mūsu pakalpojumu, Jūs tādējādi apstiprināt, pārstāvat un garantējat katra no šiem apgalvojumiem patiesumu un precizitāti:

4.1.1. MIRTEGO nodrošina piekļuvi tiešsaistes mācību pakalpojumam, kas ietver informāciju un lietotāja saturu, ko Jūs un citi lietotāji izveido un izliek.

4.1.2. Katrs students vai nepilngadīga studenta pilnvarotais novērtē konkrētā pasniedzēja atbilstību studenta izglītības mērķiem. Jūs saprotat, ka izvēlaties Skolotāju atbilstoši savam labākajam vērtējumam, un MIRTEGO nav atbildīgs par to, lai Pasniedzēji atbilstu studentu vēlmēm, mācību mērķiem utt. Mēs negarantējam minēto Pasniedzēju kvalifikāciju, pieredzi, prasmes, tostarp jebkādu paļaušanos uz izglītības satura precizitāti, pilnīgumu vai lietderību.

4.1.3. Jūs garantējat un piekrītat, ka neveicināsit vai citādi neizmantosit Pakalpojumus tādā veidā, ka:

4.1.3.1. pārkāpjot jebkuras trešās personas intelektuālā īpašuma tiesības vai īpašuma tiesības, publicitātes vai privātuma tiesības vai citas tiesības;

4.1.3.2. pārkāpjot jebkuru likumu, nolikumu vai regulējumu vai jebkuru vienošanos, kurai Jūs varat būt puse;

4.1.3.3. esat kaitīgs, krāpniecisks, maldinošs, draudīgs, aizskarošs, spīdzinošs, apmelojošs, vulgārs, piedauzīgs, apmelojošs vai citādi nepieņemams;

4.1.3.4. personificējot jebkuru personu, arī jebkuru darbinieku vai MIRTEGO pārstāvi;

4.1.3.5. izmantojot vīrusu saturošu vai citu kaitīgu datora kodu, failu vai programmu. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā noņemt jebkuru Lietotāja saturu no vietnes jebkāda iemesla dēļ (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar, saņemot prasības vai apgalvojumus no trešām personām vai iestādēm) vai bez iemesla.

4.2. Turklāt jūs neļausiet un neļausiet nevienam citam:

4.2.1. saglabāt, kopēt, mainīt, izplatīt vai tālāk pārdod jebkuru informāciju; audiovizuālos, vizuālos un audiovizuālos darbus vai citu saturu, kas padarīts pieejams mūsu Pakalpojumos, vai apkopot jebkuru MIRTEGO un Pasniedzēja sniegto saturu vai citu Lietotāju saturu kā daļu no datubāzes vai cita darba;

4.2.2. izmantot jebkuru automatizētu rīku (piemēram, robotus, zirnekļus), lai piekļūtu mūsu Pakalpojumiem vai izmantotu tos, vai lai saglabātu, kopētu, modificētu, izplatītu vai tālāk pārdotu jebkuru MIRTEGO saturu vai citu Lietotāju lietotāja saturu;

4.2.3. izīrēt, iznomāt vai nodot Jūsu piekļuvi mūsu Pakalpojumiem citai personai;

4.2.4. izmantot jebkādus pakalpojumus, MIRTEGO saturu vai citu Lietotāju saturu jebkādam nolūkam, izņemot Jūsu personisko izglītošanu;

4.2.5. apiet vai atspējo jebkuru digitālo tiesību pārvaldību, lietošanas noteikumus vai citus mūsu Pakalpojumu drošības elementus;

4.2.6. izmantot mūsu pakalpojumus tādā veidā, kas pārslogotu vai apdraudētu mūsu Pakalpojumu integritāti, veiktspēju vai pieejamību;

4.2.7. noņemt, mainīt vai aizēnot jebkādus autorizētus paziņojumus (ieskaitot paziņojumus par autortiesībām un preču zīmēm) jebkurā mūsu Pakalpojuma, MIRTEGO satura vai citu Lietotāju lietotāja satura daļā;

4.2.8. pārsūtīt surogātpastu, ķēdes vēstules vai citu nevēlamu e-pastu;

4.2.9. izmantot Pakalpojumus jebkādiem komerciāliem nolūkiem;

4.2.10. personificēt sevi ar citu personu vai citādi kropļot Jūsu piederību pašam sev, veikt krāpšanu, slēpt vai mēģināt slēpt savu identitāti.

4.3. Piekļuve pakalpojumiem pieejamam saturam jebkādiem mērķiem vai jebkādā citā veidā, izņemot straumēšanu, ir nepārprotami aizliegta. Vienlaicīga audiovizuāla darba digitāla pārraide no Pakalpojuma uz lietotāja ierīci, izmantojot internetu, tādā veidā, ka dati ir paredzēti skatīšanai reāllaikā un lietotājs tos nav paredzējis kopēt, glabāt, pastāvīgi lejupielādēt vai izplatīt.

4.4. MIRTEGO nekad nav uzdevis un nekad nevirzīs savus lietotājus augšupielādēt lietotāja saturu, kas pārkāpj trešās personas tiesības. Lietotāja satura augšupielāde, kas pārkāpj trešās personas tiesības, ir tiešs un būtisks šo lietošanas noteikumu pārkāpums, un tā ir saistīta ar lietotāja konta darbības apturēšanu vai izbeigšanu.

4.5. MIRTEGO nav pienākuma kontrolēt to lietotāju darbības, kuri izveido un augšupielādē tīmekļa vietnē lietotāja saturu. Gadījumā, ja lietotājs pārkāpj trešās personas tiesības, izveidojot vai augšupielādējot lietotāja saturu, šis lietotājs ir vienīgā atbildīgā puse par šādu pārkāpumu, un MIRTEGO nav atbildīgs par šādu darbību.

4.6. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visu Lietotāja saturu, ko augšupielādējat, publicējat, pārraidāt vai kā citādi izplatāt, izmantojot Pakalpojumus, vai saistībā ar tiem, un Jūs garantējat, ka Jums ir visas tiesības, kas nepieciešamas, lai mums nodrošinātu šādu saturu un piešķirtu mums tiesības izmantot šādu informāciju saistībā ar šiem Pakalpojumiem, ja šeit nav norādīts citādi.

4.7. MIRTEGO nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkuras trešās personas (tostarp Lietotāju) saturu, tostarp, bet ne tikai, par kļūdām vai nolaidību kādā materiālā, vai par jebkāda veida zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies šāda satura izmantošanas dēļ. Jūs atzīstat, ka mums nav pienākuma pārbaudīt lietotāja saturu vai jebkādu citu saturu, bet mums un mūsu tiesību subjektiem pēc saviem ieskatiem būs tiesības atteikties no jebkura tīmekļa vietnē pieejamā satura vai to noņemt. Neaprobežojoties ar iepriekš minēto, mums būs tiesības noņemt jebkuru lietotāja saturu, kas pārkāpj šos lietošanas noteikumus vai ko mēs pēc saviem ieskatiem uzskatām par citādi nepieņemamu. Jūs piekrītat, ka Jums ir jānovērtē un jāuzņemas visi riski, kas saistīti ar jebkura Lietotāja satura lietošanu, ieskaitot jebkādu paļaušanos uz šāda satura precizitāti, pilnīgumu vai lietderību.

4.8. Iekasējot Pakalpojumu maksas Pasniedzēju vārdā un saglabājot daļu no šīm Pakalpojumu maksām, MIRTEGO negūst tiešu finansiālu labumu no konkrēta Lietotāja satura. MIRTEGO tikai tiešs finansiāls ieguvums rodas, ļaujot Pasniedzējiem sniegt mācību pakalpojumus un koplietot savu lietotāja saturu, izmantojot MIRTEGO tīmekļa vietni.

4.9. Jūs saprotat un piekrītat, ka mums būs vienīgās tiesības izlemt, vai Jūs pārkāpjat kādu no šajos lietošanas noteikumos noteiktajiem ierobežojumiem, un Jums ir rīcības brīvība tos nepārkāpt.

4.10. Lietotāja saturs un pakalpojumi, kas saņemti, izmantojot MIRTEGO tīmekļa vietni tiek nodrošināti, pamatojoties uz “tādi, kādi tie ir” principa, bez jebkāda veida garantijām par piemērotību un atbilstību konkrētiem mērķiem vai pakalpojuma nepārtrauktai izmantošanai. 

 

5. TREŠĀS PERSONAS

5.1. Pakalpojumos var būt saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem (“trešās puses pakalpojumi”), kas nepieder MIRTEGO vai ko tas nekontrolē, vai pakalpojumi var būt pieejami, piesakoties trešās puses pakalpojumā. Piekļūstot trešās puses pakalpojumiem, Jūs pats atbildat par savu rīcību.

5.2. Ar šo Jūs norādāt un garantējat, ka esat izlasījis un piekrītat, ka Jums ir saistošas visas spēkā esošās trešo pušu pakalpojumu politikas, kas attiecas uz Jūsu pakalpojumu izmantošanu, un ka Jūs rīkosities saskaņā ar šīm politikām papildus pienākumiem, kas noteikti šajos lietošanas noteikumos.

5.3. Mēs nekontrolējam un neuzņemamies atbildību par trešo pušu pakalpojumu saturu, precizitāti, privātuma politiku vai praksi vai paustajiem viedokļiem. Turklāt mēs neveicam un nevaram pārraudzīt, pārbaudīt, cenzēt vai rediģēt jebkura trešās puses pakalpojuma saturu.

 

6. IZBEIGŠANA

6.1. Šie lietošanas noteikumi paliek spēkā, kamēr izmantojat pakalpojumus. Pakalpojumu lietošanu var pārtraukt jebkurā laikā. Mēs jebkurā laikā, jebkāda iemesla dēļ un bez brīdinājuma varam pārtraukt vai apturēt jūsu piekļuvi Pakalpojumiem, kā rezultātā var tikt zaudēta un iznīcināta visa ar Jūsu kontu saistītā informācija.

6.2. Ja pārkāpsit kādu no šo lietošanas noteikumiem vai nosacījumiem, mēs varam arī nekavējoties pārtraukt vai apturēt jebkuru pakalpojumu un piekļuvi tīmekļa vietnei bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības. Apturot savu kontu, Jūsu tiesības izmantot pakalpojumus un piekļūt tīmekļa vietnei tiks pārtraukta.

6.3. Visi lietošanas noteikumi par īpašumtiesībām, garantijas atrunas un atbildības ierobežojumi, pēc Jūsu darbības izbeigšanas paliks spēkā.

 

7. DAŽĀDI

7.1. Ja neviena no pusēm neīsteno kādas no šajā regulā paredzētajām tiesībām, to neuzskata par atteikšanos no jebkādām turpmākām tiesībām. Mēs nebūsim atbildīgi par to, ka tā nepilda savus pienākumus, ja šāda neizpilde rodas tādu iemeslu dēļ, kas ir ārpus mūsu saprātīgās kontroles, ieskaitot mehānisku, elektronisku vai sakaru kļūmi.

7.2. Ja tiek konstatēts, ka kāds no šo lietošanas noteikumu noteikumiem nav izpildāms vai ir spēkā neesošs, šo noteikumu ierobežo vai atceļ līdz nepieciešamajam minimumam, lai šie lietošanas noteikumi citādi paliktu pilnībā spēkā un spēkā un būtu izpildāmi.

7.3. Mēs varam bez piekrišanas nodot, piešķirt vai deleģēt šos lietošanas noteikumus un to tiesības un pienākumus.

7.4. Abas puses vienojas, ka šie lietošanas noteikumi ir pilnīgs un ekskluzīvs pušu savstarpējās sapratnes apliecinājums un aizstāj un atceļ visas iepriekšējās rakstiskās un mutiskās vienošanās, saziņu un citas vienošanās attiecībā uz šo lietošanas noteikumu priekšmetu.

8. REGULĒJOŠIE TIESĪBU AKTI

8.1. Šie lietošanas noteikumi ir pakļauti un interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, un Jūs neatsaucami pakļaujaties Latvijas Republikas tiesu jurisdikcijas tiesību normām. Lai izšķirtu visus strīdus, kas var rasties saistībā ar MIRTEGO tīmekļa vietnes vai pakalpojumu izveidi, likumību, ietekmi, interpretāciju vai darbību, puses vienojas par tiesu ekskluzīvo jurisdikciju MIRTEGO uzņēmējdarbības vietā.