MIRTEGO PRIVĀTUMA UN PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA

Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA SKYsCOOL, kam pieder platforma MIRTEGO (turpmāk tekstā – MIRTEGO). MIRTEGO prioritāte ir lietotāju privātums, personas datu aizsardzība un šo datu konfidenciāla apstrāde, ievērojot visus likumā noteiktos nacionālos un Eiropas datu aizsardzības noteikumus (ES Regula 2016/679).

Svarīgākie aspekti par to, kādu informāciju un personas datus MIRTEGO iegūst un ko ar tiem dara, tajā skaitā to, kāda informācija tiek iegūta, kā tā tiek izmantota un kas tai var piekļūt.

Personas datu apstrāde

Personas dati ir jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu. Zinot, ka personas dati ir vērtība, MIRTEGO apstrādā tos, atbildīgi ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo personas datu drošību.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt vispārīgu ieskatu par MIRTEGO veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr ņemiet vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, līgumos un citos ar pakalpojumu saistītos dokumentos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

MIRTEGO apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu sadarbības ar MIRTEGO spēkā esamības laikā:

– klientu sūdzību izskatīšanai un atbalsta, arī tehniskā atbalsta, nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;

– efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t. sk., klienta maksājumu administrēšanai, lojalitātes programmas nodrošināšanai, atlaižu piešķiršanai;

– klientu informēšanai par MIRTEGO saistītajiem pakalpojumiem;

– klientu saziņai par plānotām, pārceltām vai atceltām nodarbībām, izmaiņām mācību procesā, atskaišu nosūtīšanai utml.

MIRTEGO apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t. sk.,:

– jaunu pakalpojumu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;

– tirgus analīzei, pakalpojumu uzlabošanai tiek veikta MIRTEGO klientu statistisko datu apstrāde;

MIRTEGO apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu MIRTEGO iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

MIRTEGO ir tiesīgs apstrādāt datus, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu tēla atpazīstamības veicināšanai tirgū, sūtot Klientiem apsveikumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas jaunu pakalpojumu izveidei. 

Personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir:

 • Personīgi izpildot pieteikuma formu vai slēdzot līgumu;
 • sniedzot informāciju (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, pilsēta, elektroniskā pasta adrese, u.c.);
 • normatīvo aktu izpilde;
 • klienta piekrišana lietošanas noteikumiem un privātuma politikai.

MIRTEGO iegūst personas datus, kad klienti:

– piesakās MIRTEGO pakalpojumiem (birojā vai attālināti, veicot klienta identifikāciju);

– pierakstās jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no MIRTEGO;

– piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;

– apmeklē vai pārlūko MIRTEGO mājaslapu;

– Papildus tam mēs iegūstam datus no iestāžu uzturētiem reģistriem, piemēram, Valsts izglītības informācijas sistēma.

MIRTEGO apstrādās Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

– ir spēkā Līgums starp Klientu un MIRTEGO;

– personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;

– cik tas ir nepieciešams MIRTEGO leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;

– kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

Lai sniegtu Klientiem kvalitatīvākus pakalpojumus, MIRTEGO var kopīgot Klientu personas datus ar:

– pasniedzējiem, partneriem vai institūcijām, kas iesaistītas Klientu pasūtīto vai izmantoto pakalpojumu nodrošināšanā;

– piedziņas uzņēmumiem, kredītu informācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;

– cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, MIRTEGO ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.

MIRTEGO bez tiesiska pamata neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju. MIRTEGO ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:

– tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

– MIRTEGO izsniegs Klientu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

MIRTEGO iegūst un apstrādā šādus datus:

Nr.p.k. Datu kategorijas Piemēri
1. Personas identifikācijas dati Vārds, uzvārds
2. Kontaktinformācija Tālruņa numurs, e-pasta adrese, tiešsaistes (Skype, zoom) vārds
3. Bērna dati Bērna vārds, uzvārds, vecums, aizbildņa kontaktinformācija
4. Pakalpojuma dati Pakalpojuma nosaukums, cena, atlaide, valoda, zināšanu līmenis, testa rezultāts
5. Norēķinu dati Rēķins, norēķinu summa un datums, nodarbību bilance
6. Foto un video Pasniedzēju fotogrāfijas un video ievads
7. Pasniedzēju dati Pasniedzēja CV

MIRTEGO aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un MIRTEGO saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

Datu subjekta tiesības.

Datu subjekts ir fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt. Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju, vai MIRTEGO apstrādā personas datus un, ja apstrādā, tad piekļūt tiem, pieprasīt personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, atsaukt savu piekrišanu, ja personas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz piekrišanu. piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad piekrišana bija spēkā.

Datu subjektam ir tiesības prasīt savu datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai normatīvajos aktos noteiktu pienākumu, ierobežot savu personas datu apstrādi, piemēram, laika periodā, kad MIRTEGO izvērtē, vai Klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

Datu subjektam tiesības saņemt savus personas datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

Datu subjektam ir tiesības netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem vai ja esat devis savu nepārprotamu piekrišanu.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja uzskatāt, ka personas datu apstrāde pārkāpj Jūsu tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Sazināties ar MIRTEGO par piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu Jūs varat izmantojot norādīto kontaktinformāciju.

Kā uzglabājam un aktualizējam datus?

Datus glabājam tik ilgi, cik ilgi pastāv savstarpēji tiesiski nodibinātas attiecības. Uzglabāšanas periods pēc klientu attiecību izbeigšanās ir atkarīgs no datiem un to izmantošanas mērķa. Glabāšanas periods var būt pamatots ar līgumu ar klientu, MIRTEGO leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, civiltiesībām u.tml.). Personas dati, kuriem ir beidzies apstrādes pamats, tiek dzēsti.

MIRTEGO nodrošina tās rīcībā esošo personas datu pareizību un atbilstību, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos datus.

Kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “SKYsCOOL”, vienotās reģistrācijas Nr. 40203219451.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: mirtego@skola.lv

Izmantojot šo kontaktinformāciju var uzdot interesējošus jautājumus saistībā ar personas datu apstrādi.

SIA “SKYsCOOL” administrācija

2021.gads

Informējam, ka MIRTEGO tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes mērķiem, kas aprakstītas mūsu Privātuma un personas datu aizsardzības politikā un Paziņojumā par sīkdatņu lietošanu.
Turpinot pārlūka sesiju vai nospiežot pogu “Piekrītu”, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.

Paziņojums par sīkdatņu lietošanu

Kas ir sīkdatnes?

Tie ir sīki datu faili, kas ir svarīgi noteiktu tīmekļa vietņu funkciju (piemēram, pieteikšanās) nodrošināšanā. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnēm atcerēties dažādus iestatījumus, piemēram, valodu, fontu un citas opcijas, kuras esat izvēlējušies tīmekļa lapu attēlošanā. Tāpēc sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā vai mobilajā ierīcē. Šādi darbojas vairums lielāko tīmekļa lapu un pakalpojumu sniedzēju.

Mēs tīmekļa vietnē izmantojam šāda veida sīkdatnes:

 

MIRTEGO tīkla vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un uzlabotu Jūsu tīkla vietņu apmeklēšanas pieredzi. Mēs izmantojam obligāti nepieciešamās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, veiktspējas/ analītiskās sīkdatnes, mērķa vai reklāmas sīkdatnes un trešo pušu (partneru) sīkdatnes, lai: 

 • atpazītu jaunus vai agrākos klientus; 
 • atcerētos Jūsu veiktās izvēles (piemēram, lietoto valodu) un nodrošinātu uzlabotas, personalizētākas iespējas; 
 • atcerētos Jūsu ekrāna izvēles, piemēram, kontrasta krāsas uzstādījumus vai burtu izmērus; 
 • atcerētos, vai Jūs jau esat sniedzis atbildes uznirstošajā aptaujā (tādējādi Jums nelūdzot to darīt atkārtoti); 
 • atcerētos, vai Jūs esat (vai neesat) sniedzis piekrišanu mūsu sīkdatņu lietošanai šajā tīkla vietnē; 
 • anonīmi apkopotu statistiku par to, kā un kādus lapas sadaļas Jūs esat meklējis; 
 • apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj mums izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus. Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzēji, kas veic atsevišķas funkcijas mūsu vajadzībām (Google Analytics, AdWords, Facebook, VKontakte ); 
 • analizētu, kuras tīkla vietnes sadaļas Jūs apmeklējat un kurus patērētāja privātuma instrumentus Jūs izmantojat. 

Šo sīkdatņu aktivizēšana nav obligāti nepieciešama tīkla vietnes galveno funkciju veikšanai, bet tā nodrošinās Jūs ar labāku pārlūkošanas pieredzi. Jūs varat izdzēst vai bloķēt sīkdatnes jebkurā brīdī, taču, ja Jūs to darīsiet, dažas tīkla vietnes iespējas var nedarboties tik labi, kā iecerēts. 

Mēs neizmantojam sīkdatnes, lai jūs personīgi identificētu, un mēs nekad tajās neievietojam sensitīvus vai personas datus.

SOCIĀLO MEDIJU SĪKDATNES

Tīmekļa vietne atļauj trešo pušu sociālo tīklu sīkdatnes (piemēram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). Tas ļauj Jums koplietot tīmekļa vietnes saturu sociālajos tīklos. Šīs trešās puses var izmantot sīkdatnes saviem nolūkiem. MIRTEGO neietekmē to, kā šie sociālo tīklu tīkli izmanto jūsu datus..

ANALĪTISKĀS SĪKDATNES


Analītiskās sīkdatnes palīdz mums saprast mūsu apmeklētāju uzvedību un vietnes izmantošanas paradumus. Piemēram, mēs varam izmantot šīs sīkdatnes, lai gūtu ieskatu par to, kā mūsu apmeklētāji izmanto mūsu tīmekļa vietni. Tas nozīmē, ka mēs varam uzzināt, kas darbojas un kas nē, tas ļauj mums nepārtraukti pilnveidot Tīmekļa vietni un izmērīt mūsu reklāmas un saziņas efektivitāti. Mēs izmantojam Google Analytics sīkdatnes, lai iegūtu vispārēju pārskatu par apmeklētāju ieradumiem un apmeklētāju apjomiem un palīdzētu uzlabot mūsu tīmekļa vietnes vispārējo apmeklēšanas pieredzi.

Google Analytics izmantošana

Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics pakalpojumu, ko sniedz Google, Inc. (turpmāk “Google”). Pakalpojums Google Analytics izmanto sīkdatnes. Informācija par tīmekļa lietotnes lietošanu kopā ar katras sīkdatnes saturu tiek pārsūtīta Google un glabājas Amerikas Savienotājās Valstīs. Google izmanto šo informāciju tīmekļa vietnes lietošanas novērtēšanā un aktivitātes ziņojumu sagatavošanā, kas paredzēti tīmekļa vietnes operatoram. Tāpat šo informāciju izmanto papildu pakalpojumu nodrošināšanā saistībā ar aktivitātēm tīmekļa vietnē un tīkla Internet lietošanu kopumā. Google var nodot šo informāciju trešajām pusēm, ja to pieprasa normatīvie akti vai šīs trešās puses apstrādā informāciju Google vajadzībām.Šī tīmekļa vietne izmanto Google Analytics pakalpojumu, ko sniedz Google, Inc. (turpmāk “Google”). Pakalpojums Google Analytics izmanto sīkdatnes. Informācija par tīmekļa lietotnes lietošanu kopā ar katras sīkdatnes saturu tiek pārsūtīta Google un glabājas Amerikas Savienotājās Valstīs. Google izmanto šo informāciju tīmekļa vietnes lietošanas novērtēšanā un aktivitātes ziņojumu sagatavošanā, kas paredzēti tīmekļa vietnes operatoram. Tāpat šo informāciju izmanto papildu pakalpojumu nodrošināšanā saistībā ar aktivitātēm tīmekļa vietnē un tīkla Internet lietošanu kopumā. Google var nodot šo informāciju trešajām pusēm, ja to pieprasa normatīvie akti vai šīs trešās puses apstrādā informāciju Google vajadzībām.

Pakalpojums Google Analytics ir paplašināts, iekļaujot saistītās Google reklāmu funkcijas, tostarp:

• reklāmu pārskati Google reklāmu tīklā;

• veicinošā tirgvedība (reklāmu rādīšana tīklā atkarībā no meklētajiem produktiem);

• paplašināti demogrāfiskie pārskati (anonīmu demogrāfisko datu ziņojumi).

Vairāk informācijas par datu apstrādi un izmantošanu var iegūt Google pakalpojumu izmantošanas noteikumos.

Ja vēlaties bloķēt anonīmās statistikas nosūtīšanu, izmantojot Google Analytics, varat izmantot Google šim nolūkam izstrādātu spraudni. Šo spraudni ir nepieciešams lejupielādēt un instalēt jūsu datorā.

Kā sīkdatņu lietošanu var mainīt?

Jūs varat dzēst jebkuras sīkdatnes, kas jau ir jūsu datorā. Vairums pārlūkprogrammu arī sniedz iespēju bloķēt sīkdatņu izvietošanu jūsu datorā, bet šādā gadījumā nevarēsiet izmantot visus mūsu tiešsaistes pakalpojumus. Sīkāka informācija par sīkdatņu iestatījumiem jūsu pārlūkprogrammā ir pieejama tīmekļa pārlūkprogrammas izstrādātāja tīmekļa vietnē. Populārākajām pārlūkprogrammām izmantojiet turpmākās saites:

Chrome

Firefox

Internet Explorer

Opera

Android

Sīkāka informācija ir pieejama tīmekļa vietnē AboutCookies.org.